Stichting Trigoon - Speciaal Onderwijs

Nedvice verrijkt ons met een schone blik van buiten en denkt mee in het proces

Jan van Berkum - Stichting Trigoon

Stichting Trigoon

Stichting Trigoon is de overkoepelende organisatie van scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Zij biedt onderwijs aan leerlingen waarbij het niet vanzelf gaat of die zeer moeilijk kunnen leren.

Geen standaard pakket

Stichting Trigoon vindt het heel belangrijk dat de leerlingen leren hoe zij wegwijs worden in de toekomst van morgen en zij denken dat ICT hier een belangrijke rol in speelt.Trigoon heeft daarom een strategisch beleid gemaakt voor haar ICT voorziening en met andere schoolbesturen in de omgeving gepraat over welke ICT partij Trigoon hier het beste in kon voorzien. Wij kwamen uit bij een drietal bedrijven en zijn met alle drie in gesprek gegaan. Daaruit kwam Nedvice als meest serieuze en meedenkende organisatie. Bij Nedvice koop je niet een standaard pakket, maar zij voelen zich verantwoordelijk voor wat je wilt in je organisatie en proberen daar ook in mee te denken.‘ Jan van Berkum (Directeur Stichting Trigoon)

Een schone blik van buiten

Stichting Trigoon is nog aan het experimenteren met wat de leerlingen wel en niet kunnen op het gebied van technologie. De behoefte op iedere school is anders, Nedvice is hierin een overkoepelende adviesgever zodat de ICT op alle scholen goed wordt geregeld.

Nedvice verrijkt ons met een schone blik van buiten zodat onze werknemers niet in hun eigen pad blijven lopen, maar er een constante verbetering van de ICT plaatsvindt. De technische knowhow die Nedvice heeft geeft ons meerwaarde. Onze eigen ICT medewerkers hebben soms problemen die zij zelf niet kunnen oplossen, Nedvice komt dan met professionelere oplossingen.’

de ICT medewerkers van de verschillende scholen van Trigoon zitten in een werkgroep technisch beheer. Als deze groepen onderling met elkaar zouden praten dan zouden zij er nooit uitkomen, omdat iedereen vasthoudt aan zijn eigen belangen. Omdat nu een partij van buitenaf aanschuift, komen zij beter bij elkaar.

Wat enorm fijn is aan onze samenwerking is dat er door Nedvice wordt meegedacht in het proces en het meewerken wordt gedaan vanuit onze organisatie. Er wordt vanuit de school gekeken naar de behoefte en hoe hierin de volgende stap gemaakt kan worden. Er is sprake van een prettige communicatie, flexibele houding en er is grote mate van betrouwbaarheid in onze relatie.‘ Aldus Jan